fbpx

Privacybeleid

Privacy beleid van Mariska.O 

Mariska.O is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zullen er dan ook alles aan doen om deze privacy te beschermen en vertrouwelijk om te gaan met de door uw verstrekte informatie. 

In deze privacyverklaring informeren we u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Bij overige vragen kunt u contact opnemen met via info@mariska-o.nl of telefonisch via 010 450 3971. Wij staan u uiteraard graag te woord.

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van diensten en het leveren van zorg t.b.v. bijbehorende diensten en/of producten. Hieronder valt ook het afhandelen van uw declaratie(s) bij uw zorgverzekeraar, uw betaling, voor evaluaties, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

Voor het leveren van een goede dienst en (na)zorg, is het noodzakelijk dat Mariska.O hiervoor uw persoonsgegevens en in sommige gevallen, uw medisch gegevens verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen diensten verlenen. De door u verstrekte persoons- en medische gegevens gebruiken wij in het kader van het uitvoeren van een overeengekomen behandelplan. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u of in samenspraak met u worden opgegeven c.q. aangeleverd. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Indien u gebruik maakt van een van de diensten van Mariska.O, onze website bezoekt en/of zelf gegevens aan ons verstrekt, zijn de persoonsgegevens die wij hierbij verwerken als volgt:

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Telefoonnummer 
 • Emailadres 
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens 
 • Algemene bezoekgegevens bij website bezoek
 • Naam en inhoud van bericht bij het plaatsen van openbare reviews. 
 • Overige gegevens die actief verstrekt worden tijdens een behandeling of telefonisch. 
 • Uw gezondheid en lichaamsmetingen. Daarnaast worden er voor sommige van onze diensten foto’s in het medisch dossier opgeslagen van diverse stadia van de behandeling(en). *

* Mariska.O verzameld geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, uitgezonderd van medische gegevens die eventueel nodig zijn om een dienst veilig en kwalitatief hoogwaardig uit te kunnen voeren en relevante informatie die eventueel tijdens een dienst gegenereerd wordt. 

Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Bij Mariska.O verwerken we uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het inplannen van afspraken
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
 • Voor het versturen van onze afspraakbevestigingen en afspraak herinneringen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Het maken van een online afspraak via onze website en/of sociale media-kanalen
 • Het achterlaten van een recensie/klantervaring op onze website en/of sociale media-kanalen

Delen van persoonsgegevens met derden 

Mariska.O verstrekt of verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor goede beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. 

Toestemming voor mailverkeer (Mailchimp)

Mariska.O vraagt om uw toestemming voor het gebruik van uw emailadres. Apart hiervan kunt u ons laten weten of u een nieuwsbrief of gerichte reclame-uitingen wil ontvangen. U wordt gevraagd om uw keuzes aan ons te bevestigen. De website leidt u automatisch door dit proces. Als u uw keuze later wil wijzigen kan dat ten alle tijden. Ook hiervoor kunt u terecht op onze website of telefonisch uw keuze aan ons doorgeven.

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken 

Op de website van Mariska.O zijn sociale media koppelingen opgenomen om online te kunnen boeken, pagina’s te kunnen promoten en acties te kunnen delen op Facebook en Instagram. Mariska.O gebruikt op haar website uitsluitend technische, functionele en analytische (geanonimiseerde) cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De technieken die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website en promotie optimaliseren. U kunt zich hier ten alle tijden voor afmelden of uw internetbrowser zo instellen dat deze geen gegevens meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Mariska.O neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website mariska-o.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op of mail naar info@mariska-o.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u een mail sturen naar info@mariska-o.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u gedaan is, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. Wij zullen er vervolgens naar streven om binnen 4 weken schriftelijk te reageren op uw aanvraag. 

Autoriteit Gegevensbeheer

De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit privacy beleid

Mariska.O behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig het privacybeleid voor het meest actuele verklaring van Mariska.O

Contactgegevens

Heb je vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring? Neem contact op via onderstaande contactgegevens: 

Mariska-O Beauty World

Hollandsch diep 1D, 

2904 EP, Capelle aan den Ijssel